Jdi na obsah Jdi na menu
 


Volby do PS PČR 2017

stop-prase.png

bakala-klaus.png

zlate-cihly.png

Volební priority Plzeňského kraje pro volební období PS 2017-2021

 

1) PRÁVO, SPRAVEDLNOST A MORÁLKA

- Revize právního řádu s cílem odstranit duplicitní, přebujelou, nespravedlivou, nadbytečnou či bezúčelnou legislativu a vytvořit přehledný právní řád, v němž se vyzná i běžný občan bez nutnosti využívat drahou komerční právní pomoc

- Průnik morálky do práva. Nemorální právo nemůže být právem demokratického státu.

- Zvýšená ochrana ohrožených společenských skupin (děti, senioři, nemajetní atd.) právním řádem. Právo musí poskytovat ochranu především těm, kdo si ji nedokáží zajistit sami.

- Tvrdé právní postihy vůči spekulantům, lichvářům, a dalším obchodníkům s chudobou

- Exekuce již nesmí být byznysem - zrušení zákona umožňující provádění exekucí soukromými exekutory plné nespravedlností a nelidskosti

 

2) SKUTEČNÁ DEMOKRACIE NAMÍSTO DIKTATURY POLITIKŮ

- Suverénem v naší zemi je lid a nikoliv Parlament – zvolení zástupci lidu slouží a odpovídají, nikoliv vládnou

-  Zákonné zakotvení přímé demokracie ve vícero formách - ústavní zákon o obecném referendu a jeho důsledné využívání, právo lidu navrhovat a v některých případech i vetovat zákony (lidová iniciativa a lidové veto) a právo lidu podávat návrhy na zrušení zákonů k Ústavnímu soudu (lidová žaloba)

- Pro mimořádné situace též imperativní mandát umožňující voličům iniciovat odvolání zvoleného poslance, senátora či zastupitele v případě jeho zjevného odklonu od předvolebního programu jeho strany

- Prosazování zákona o majetkových přiznáních pro všechny občany překračující určitou výši majetku, rozšířené informací o majetku politiků, veřejných činitelů a vysokých úředníků

- Zákonná úprava platů politiků a veřejných činitelů tak, že nepřesáhnou dvojnásobek průměrné mzdy

 

3) DŮSTOJNÝ ŽIVOT V MODERNÍ SPOLEČNOSTI

- Zastavení vykořisťování závislé práce a chráněná pracovní místa pro absolventy i osoby nad 55 let

- Zvyšování minimální mzdy až na 50% průměrné mzdy a minimálního důchodu až na 40% průměrné mzdy

- Návrat k sazbám nepřímých daní před zásahem pravicových vlád v roce 2007 (tj. 5 a 19 %)

- Progresivita přímých daní se zavedením 5ti daňových pásem daně z příjmů FO a 3 pásem daně z příjmů PO – růst objemu celkově vybraných daní při snížení daní chudým a zvýšení bohatým

- Zavedení milionářské daně, daně na luxusní zboží, omezení úniků do daňových rájů a přesunů zisku vytvořeného v ČR do zahraničí

- Zavedení sociálního bydlení, podpora družstevního i obecního bydlení a regulace dalších nákladů spojených s bydlením

- Veškeré sociální dávky vázat za testování příjmu a majetku. Nemajetným větší podporu, majetným ani korunu.

 

4) STÁT SLOUŽÍCÍ LIDU

- Zastavení další privatizace státu i sociálních služeb, inventura prodeje státního majetku a prověření privatizačních procesů

- Zakládání nových podniků či výkup majetkových podílů za účelem obnovení veřejného vlastnictví či strategické kontroly v klíčových oblastech ekonomiky či občanské infrastruktury (energetika, voda, plyn, těžba surovin)

- Vznik páteřní sítě neziskových nemocnic a zlepšení pracovních podmínek nemocničních lékařů s přijetím opatření k zastavení jejich odlivu do zahraničí

- Vznik maloobchodní sítě potravin ve vlastnictví státu a obnovení přísných norem kvality potravin

- Vznik komerční banky ve vlastnictví státu nabízející běžné bankovní služby občanům

- Nahrazení současného systému zdravotních pojišťoven vznikem jediné státní zdravotní pojišťovny s důslednou kontrolu finančních toků ve zdravotnictví

 

5) BEZPEČNOST OBČANŮ, MÍR SVĚTU

- Podpora míru a celosvětové koalice proti terorismu obdobné jako proti hitlerovskému fašismu

- Překonání agresivních bezpečnostních bloků, budování kolektivní celoevropské organizace bezpečnosti, orientace na systém kolektivní bezpečnosti v rámci OSN a referendum o vystoupení ČR z NATO

- Důsledná ochrana před islamizací, nelegální migrací či vnucováním pravidel mimoevropských kultur a náboženství

- Revize trestního práva a systému trestů – tzv. „bagatelní kriminalitu“ přenechat přestupkovému právu a naopak nekompromisně postihovat násilnou trestnou činnost